Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Komisja obchodzi 30-tą rocznicę działań „Jean Monnet” promujących europeistykę na uczelniach na całym świecie

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics jest dzisiaj gospodarzem konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w celu uczczenia 30 lat działań propagujących doskonałość w nauczaniu i badaniach na temat UE. Działania „Jean Monnet” są częścią programu Erasmus+. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. W latach 1989–2019 w ramach działań „Jean Monnet” udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach, co umożliwiło im oferowanie w ramach programów nauczania zajęć z zakresu europeistyki. Obecnie z oferty tej co roku korzysta 300 tys. studentów.
Komisarz Navracsics oznajmił: 30-lecie działań „Jean Monnet” przypada w czasie, gdy są one bardziej potrzebne niż kiedykolwiek dotąd. Pozwalają budować wiedzę, która umacnia Unię Europejską i zwiększa zrozumienie integracji europejskiej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły. Nauka o Unii Europejskiej od najmłodszych lat pomoże wzmocnić pozycję młodych ludzi, tak aby stali się świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, zaangażowanymi w procesy demokratyczne, które kształtują jej przyszłość. Działania „Jean Monnet” pomagają uczynić projekt integracji europejskiej bardziej namacalnym i odpornym.
Co roku w ramach działań „Jean Monnet” finansowanych jest ponad 250 nowych działań, w które zaangażowanych jest około 9 tys. wykładowców uniwersyteckich oraz wiele innych osób i instytucji. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 5 tys. działań.
Od początku realizacji tej inicjatywy w 1989 r. umożliwiła ona opracowanie tysięcy publikacji badawczych poświęconych studiom na tematy europejskie obejmujące szereg dziedzin i obszarów polityki, takich jak prawo europejskie, historia integracji europejskiej, innowacje, zatrudnienie, obrona, migracja, opieka zdrowotna, energia, transport i działania w dziedzinie klimatu. Duża część tej stale aktualizowanej wiedzy była omawiana w czasopismach na najwyższym poziomie, a także na forach dostarczających informacji na potrzeby opracowywania polityki, które wywierają wpływ na prowadzone debaty i wspierają lepsze kształtowanie polityki na szczeblu krajowym i europejskim, co z kolei wpływa na życie i szanse ludzi.
Działania „Jean Monnet” nabrały prawdziwie globalnego charakteru: w 2018 r. 60 proc. spośród 1300 wniosków o dotacje pochodziło z krajów spoza Unii Europejskiej.
Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego programu Erasmus (na lata 2021–2027) przewiduje rozszerzenie działań „Jean Monnet” na inne sektory kształcenia, w szczególności na szkoły, aby poszerzyć wiedzę młodych ludzi o Unii Europejskiej.
Kontekst
Działania „Jean Monnet” – nazwane tak od imienia i nazwiska jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, żyjącego w latach 1888–1979 – są częścią europejskiego programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Zainteresowanie nimi mogą wyrazić uczeni z dowolnej uznanej instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, co wspiera rozwój nauczania i badań na tematy dotyczące Unii Europejskiej także w krajach, w których wiedza ta jest bardzo ograniczona.
Beneficjenci dotacji „Jean Monnet” cieszą się pełną wolnością nauki; oczekuje się od nich, że ich prace zostaną przygotowane w sposób niezależny i rzetelny pod względem naukowym.
W ramach działań „Jean Monnet” wspieranych jest również kilka wyznaczonych instytucji w samej Europie, aby zapewnić dążenie do doskonałości w dziedzinie studiów i badań naukowych na tematy europejskie.
Dzisiejsze wydarzenie w Brukseli zostało zorganizowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej na rzecz uczczenia trzydziestolecia osiągnięć działań „Jean Monnet”. Kampania ta potrwa do końca roku 2019. Setki imprez i wydarzeń zorganizowanych na całym świecie z okazji trzydziestej rocznicy będą dla dotychczasowych i obecnych beneficjentów działań „Jean Monnet” okazją do udziału w debatach, konferencjach, warsztatach i innych działaniach dla studentów, polityków i ogółu społeczeństwa.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.