Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych przepisów dotyczących udostępniania danych sektora publicznego

Parlament Europejski zatwierdził dzisiaj dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego, która znacznie poprawi dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:
Jesteśmy bardzo zadowoleni z powszechnego poparcia dla dyrektywy w sprawie otwartych danych wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.
Dane są kluczowym atutem gospodarki cyfrowej, a znaczna ich część pochodzi z sektora publicznego. Ważne jest, aby obywatele i przedsiębiorstwa w UE mieli łatwy dostęp do danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych, aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny takich danych. Dotyczy to w szczególności technologii sztucznej inteligencji, których rozwój zależy od dostępu do ogromnych ilości danych.
Wzmocnienie przepisów UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest konieczne, aby dostosować je do szybko zmieniających się technologii i usunąć bariery, które uniemożliwiają MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up wdrażanie innowacji z wykorzystaniem publicznych zasobów danych.
Dzięki przyjętej w dniu dzisiejszym dyrektywie w sprawie otwartych danych dane sektora publicznego w czasie rzeczywistym, a także dane pochodzące od organizacji prowadzących badania i przedsiębiorstw publicznych staną się łatwiej dostępne i będą z nich mogły korzystać zarówno maszyny, jak i ludzie.
Pragniemy podziękować posłom do Parlamentu Europejskiego, państwom członkowskim i zainteresowanym stronom za zapewnienie konstruktywnego i szybkiego procesu legislacyjnego, który doprowadził do dzisiejszego znaczącego głosowania.

Dalsze działania
Tekst przyjęty dziś przez Parlament Europejski musi zostać formalnie przyjęty przez Radę UE. Następnie państwa członkowskie będą musiały wdrożyć zmienione przepisy w ciągu dwóch lat, po czym wejdą one w życie. Komisja rozpocznie współpracę z państwami członkowskimi w celu ustalenia zbiorów danych o wysokiej wartości, które zostaną określone w akcie wykonawczym.

Kontekst
Nowe przepisy zastąpią dyrektywę w sprawie informacji sektora publicznego (2003/98/WE, zmienioną w 2013 r.), która reguluje ponowne wykorzystywanie danych generowanych przez organy sektora publicznego (np. przepisów prawnych, drogowych, meteorologicznych, finansowych itp.) w celach komercyjnych i niekomercyjnych.
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja przyjęła pakiet z 2018 r. dotyczący danych, w którym po raz pierwszy uwzględniono różne rodzaje danych (publiczne, prywatne i naukowe) w ramach spójnych ram polityki, z wykorzystaniem różnych instrumentów polityki. Wszelkie ponowne wykorzystywanie danych osobowych w ramach dyrektywy w sprawie otwartych danych i informacji sektora publicznego musi odbywać się z pełnym poszanowaniem praw i obowiązków zawartych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO).
W przyszłym akcie wykonawczym wybrane zostaną zbiory danych o szczególnym znaczeniu społeczno-gospodarczym (zbiory danych o wysokiej wartości), które będą powszechnie dostępne w całej UE za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji.

Więcej informacji
Komunikat prasowy
Zestawienie informacji
Badanie europejskiego rynku danych
 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.