Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Unia-Chiny: nieuprawniony transfer technologii

Unia Europejska zakwestionowała na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) systemowe praktyki, które zmuszają europejskie przedsiębiorstwa do transferu wrażliwych technologii i wiedzy fachowej jako warunku prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Działania prawne podjęto w oparciu o sprawę zainicjowaną przez UE w czerwcu 2018 r.

W wyniku tego kroku UE w znacznym stopniu rozszerza i pogłębia zakres działań WTO przeciwko chińskim środkom wymuszającym transfer technologii. Interwencję podjęto w świetle dodatkowych ustaleń dotyczących niezgodności chińskich środków – dotyczących zatwierdzania inwestycji oraz ochrony praw własności intelektualnej zagranicznych spółek – z ustalonymi zasadami wielostronnymi.

Komisarz ds. handlu 
Cecilia Malmström skomentowała: - Nie możemy tolerować sytuacji, w której unijne przedsiębiorstwa są zmuszane do transferu cennych technologii, aby móc inwestować w Chinach. Jest to wyraźnie sprzeczne z zobowiązaniami Chin podjętymi w chwili przystąpienia do WTO. Dzisiaj zakwestionowaliśmy na gruncie prawnym tę nielegalna praktykę w sposób szerzej zakrojony i bardziej systemowy. Uważamy bowiem, że jest to poważny problem dotykający przedsiębiorstwa z UE prowadzące działalność gospodarczą w Chinach, który może i powinien zostać rozwiązany w ramach stosunków międzynarodowych i wielostronnych.

W zmienionym wniosku do WTO Unia Europejska kwestionuje chińskie przepisy regulujące:
  • zatwierdzanie inwestycji w dziedzinie pojazdów elektrycznych (pojazdów na nową energię) i biotechnologii (nasion roślin), stanowiących część strategicznych sektorów planu „Made in China 2025”,
  • zatwierdzanie wspólnych przedsięwzięć międzysektorowych.
Przepisy te wprowadzają bowiem wymagania dotyczące osiągów dla zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Chinach i ograniczają gospodarczą i umowną swobodę zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i transferu technologii.

Tak zwane wymagania dotyczące osiągów zmuszają lub skłaniają europejskie przedsiębiorstwa do transferu technologii do spółek joint venture prowadzonych z chińskimi partnerami w zamian za uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych od władz chińskich. Zagraniczne przedsiębiorstwa są też zobowiązane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Chinach.

W momencie przystąpienia do WTO Chiny zobowiązały się nie nakładać wymogów dotyczących osiągów w zamian za zezwolenia inwestycyjne oraz zachować swobodę zawierania umów przez przedsiębiorstwa w Chinach, w szczególności w kontekście inwestycji i transferu technologii. UE utrzymuje zatem, że obecne środki z zakresu polityki Chin stanowią naruszenie zobowiązań prawnych tego kraju.

Środki, które zostały dzisiaj zakwestionowane, dołączają do działań, których dotyczyły pierwsze kroki prawne UE, podjęte w czerwcu 2018 r. Poprzedni wniosek dotyczył przepisów rozporządzenia w sprawie przywozu i wywozu technologii („TIER”) oraz rozporządzenia w sprawie wdrożenia ustawy o chińskich spółkach joint venture z udziałem kapitału zagranicznego („rozporządzenie w sprawie spółek joint venture”) – przepisy te są sprzeczne z zasadami WTO dotyczącymi równego traktowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz nadmiernie ograniczają prawa przedsiębiorstw z UE, między innymi w odniesieniu do patentów.

Kontekst
Wniosek o konsultacje formalnie wszczyna postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia sporu na forum WTO. Jeśli w ciągu 60 dni konsultacje nie doprowadzą do znalezienia zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie panelu, który wyda orzeczenie w sprawie zgodności chińskich środków z zasadami WTO.

Więcej informacji
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.