Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Access City 2019

Prestiżowa nagroda w tym roku przypadła holenderskiej Bredzie, za konsekwentne wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. - W Bredzie miejsca publiczne, takie jak parki i sklepy, są dostępne dla wszystkich – mówiła komisarz Marianne Thyssen. Drugie i trzecie miejsce zajęły Évreux we Francji oraz Gdynia. Polskie miasto doceniono za inicjatywy na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Nagrodę wręczono podczas ceremonii w Brukseli. Podczas uroczystości Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: - Osoby niepełnosprawne zbyt często czują się odizolowane, ponieważ nie mają dostępu do przestrzeni publicznych i środków transportu. W Bredzie miejsca publiczne, takie jak parki i sklepy, są dostępne dla wszystkich. Technologie cyfrowe ułatwiają mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej. Inwestycje w Bredzie przynoszą korzyści. Dzięki zaangażowaniu miasta na rzecz włączenia społecznego rozwija się turystyka. W niedalekiej przyszłości europejski akt w sprawie dostępności uzupełni działania Bredy poprzez określenie europejskich norm dostępności dla najważniejszych produktów i usług. Nasze wspólne wysiłki na szczeblu lokalnym i europejskim są przełomem dla ponad 80 milionów niepełnosprawnych Europejczyków.

Aby uczcić Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, wręczono nagrody również miastom, które poczyniły wyjątkowe starania, aby udostępnić swoje dziedzictwo kulturowe. Wręczając nagrody, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: - Jednym z głównych celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest umożliwienie wszystkim odkrywania dziedzictwa kulturowego. Dlatego cieszę się, że w tegorocznej edycji Access City przyznano nagrodę specjalną dwóm miastom, które udostępniły swoje obiekty dziedzictwa kulturowego. Gratuluję miastom Viborg w Danii i Monteverde we Włoszech za ich działania i mam nadzieję, że wiele innych miast pójdzie ich śladem.

W konkursie Access City 2019 Komisja Europejska otrzymała 52 zgłoszeń. Drugie i trzecie miejsce zajęły Évreux we Francji i polska Gdynia. Évreux zdobyło szczególne uznanie jury za zwrócenie uwagi na ukrytą niepełnosprawno, a Gdynia za inicjatywy na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyróżnienia przyznano węgierskiemu miastu Kaposvár oraz hiszpańskiemu miastu Vigo. Kaposvár zdobył uznanie za ciągłe udoskonalenia, a Vigo za innowacyjną architekturę w trudnych warunkach topograficznych.

Kontekst
Nagroda Access City
Nagroda Access City przyznawana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, to jeden z elementów europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Celem jest budowanie Europy bez barier. Przyznawane w ramach konkursu nagrody są wyrazem uznania dla miast, które są dla dzisiejszej Europy przykładem w przezwyciężaniu przeszkód. Główną nagrodę otrzymuje miasto, które w sposób trwały i wyraźny angażuje się w poprawę dostępności w podstawowych dziedzinach życia oraz ma konkretne plany w kwestii dalszych ulepszeń. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie innych miast, które stoją przed podobnymi wyzwaniami, oraz promowanie dobrych praktyk w całej Europie.

W konkursie uczestniczyć mogą zasadniczo europejskie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Głównym kryterium jest wykazanie przez miasta kompleksowego podejścia do kwestii dostępności w czterech kluczowych obszarach: środowisko zabudowane i przestrzeń publiczna; transport i infrastruktura; technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym nowe technologie; obiekty i usługi publiczne.

W ubiegłym roku konkurs został wyjątkowo otwarty dla miast liczących mniej niż 50 tys. mieszkańców w związku ze specjalną nagrodą z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego(link is external).

Nagroda Access City przyznawana jest podczas corocznej konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która gromadzi około 400 uczestników z całej Europy.

Dotychczasowi laureaci nagrody: 2018 – Lyon (Francja); 2017 – Chester (Wielka Brytania); 2016 – Mediolan (Włochy); 2015 – Borås (Szwecja); 2014 – Göteborg (Szwecja); 2013 – Berlin (Niemcy); 2012 – Salzburg (Austria); 2011 – Ávila (Hiszpania).

Polityka UE w zakresie ułatwień dla osób niepełnosprawnych
Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Europie jest kluczowym elementem strategii UE w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Strategia wyznacza ogólne ramy na poziomie UE dla działań w zakresie niepełnosprawności i dostępności, których celem jest uzupełnianie i wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Szczegółowe przepisy dotyczące dostępności zawarte są w prawodawstwie UE dotyczącym obszarów takich jak transport i usługi łączności elektronicznej. Parlament Europejski i Rada osiągnęły 8 listopada 2018 r. wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego europejskiego aktu w sprawie dostępności, dzięki któremu wiele usług i produktów codziennego użytku stanie się dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Unia Europejska korzysta z wielu instrumentów, aby uczynić Europę bardziej dostępną dla osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz aby wspierać ogólnoeuropejski rynek dostępnych produktów i usług. Nie tylko przepisy i polityka, ale również badania naukowe i normalizacja przyczyniają się do poprawy dostępności budynków, technologii informatycznych, transportu itp.

Więcej informacji
  • Komunikat prasowy w wersji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj.
  • Tibor Navracsics na Twitterze (link)
  • Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.