Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nowe przepisy dotyczące walki z terroryzmem i finansowaniem przestępczości

 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego postanowili zaostrzyć walkę z terroryzmem i przestępczością, zatwierdzając bardziej rygorystyczne kontrole przepływu środków pieniężnych i przepisy mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy.  
Bardziej rygorystyczne i w większym stopniu zharmonizowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędz

Szacuje się, że każdego roku działalność przestępcza przynosi w UE zyski rzędu 110 mld EUR (1% produktu krajowego brutto UE). Dochody z przestępczości i prania pieniędzy mogą być także wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej.

Pranie pieniędzy jest przestępstwem we wszystkich państwach członkowskich UE, jednak różnią się definicje tego procederu oraz nakładane w związku z nim kary. Różnice te mogą być wykorzystywane przez przestępców, którzy mogą prowadzić działalność w krajach, gdzie nakłada się mniej surowe kary. Nowe przepisy przeciwko praniu pieniędzyzharmonizują definicję przestępstw i sankcji dotyczących prania pieniędzy, w tym zysków z cyberprzestępczości, oraz usuną przeszkody w transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej.

Zaktualizowana dyrektywa „ma na celu uzupełnienie luk między przepisami krajowymi, które przynosiły korzyści przestępcom, i stanowi nowy instrument skuteczniejszej walki z przestępczością zorganizowaną na szczeblu europejskim. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest kwestią europejską i światową, która wymaga zdecydowanego działania. Oferujemy obecnie organom ścigania zestaw silnych narzędzi pozbawiania przestępców ich najważniejszego atutu – pieniędzy”, wyjaśnia autor sprawozdania Ignazio Corrao (EFDD, Włochy).

Kontrola środków pieniężnych na granicach UE
Posłowie do PE zatwierdzili również aktualizację przepisów dotyczących wwożenia środków pieniężnych do UE lub wywożenia ich z UE. Każdy, kto podróżuje do lub z UE, będzie zobowiązany zadeklarować przewożoną w gotówce kwotę powyżej 10 000 euro.

W nowych przepisach rozszerzono również definicję środków pieniężnych i objęto nią karty przedpłacone oraz towary w wysokim stopniu zbywalne, takie jak złoto. Należy również zadeklarować środki pieniężne w przesyłkach towarowych lub w paczkach.

Nowe przepisy usprawnią również wymianę informacji między organami krajowymi, a także z państwami trzecimi. Kary za nieujawnienie środków pieniężnych są nakładane na państwa członkowskie i muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

„Wszyscy powinniśmy [...] dołożyć starań, by właściwe osoby miały dostęp do właściwych danych. W rozporządzeniu tym stało się również jasne, że europejska jednostka analityki finansowej mogłaby wnieść istotny wkład w ułatwianie czynności dochodzeniowych jednostek analityki finansowej ds. przestępstw międzynarodowych”, stwierdziła współsprawozdawczyni Mady Delvaux (S&D, Luksemburg).

W pewnych warunkach, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na działalność przestępczą, władze będą miały prawo do śledzenia przepływu środków pieniężnych poniżej ustalonej wartości i tymczasowo je zatrzymać.

„Zaktualizowaliśmy narzędzia organów ścigania, aby efektywniej śledzić przewożone środki pieniężne, dokładając jednocześnie starań, aby przepisy były proporcjonalne i zapewniały poszanowanie praw podstawowych obywateli”, powiedział współsprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, Hiszpania).

Oba sprawozdania przyjęto na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 września.

 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.