Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Eurobarometr: 80 proc. obywateli UE popiera sektor prywatny we współpracy na rzecz rozwoju

Z najnowszego badania Eurobarometr wynika, że obywatele UE są coraz bardziej przekonani co do tego, że sektor prywatny ma ważną rolę do odegrania w międzynarodowej współpracy rozwojowej. Uważają również, że współpraca na rzecz rozwoju jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu nielegalnej migracji.

Europejczycy popierają nasze starania, aby zwiększyć poziom inwestycji prywatnych we współpracę na rzecz rozwoju, zapewnić równość płci i zająć się pierwotnymi przyczynami nielegalnej migracji. Nasza propozycja pogłębienia stosunków gospodarczych z Afryką poprzez skoncentrowanie się na inwestycjach prywatnych odpowiada zatem oczekiwaniom naszych obywateli. To również sygnał dla nas, aby już teraz nasilać nasze działania w dziedzinie rozwoju – powiedział komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica.

Najważniejsze wyniki:
1. Ogólnie silne poparcie dla współpracy na rzecz rozwoju
89 proc. ankietowanych popiera pomoc na rzecz mieszkańców krajów rozwijających się. W porównaniu z 2016 r. wzrosła liczba zwolenników nasilenia współpracy finansowej. Ponad trzy czwarte respondentów we wszystkich państwach członkowskich UE uważa, że UE powinna dotrzymać swojej obietnicy, jeśli chodzi o kwotę pomocy dla krajów rozwijających się.

2. Równouprawnienie płci to priorytet
Poparcie dla rozwiązania problemu równości kobiet i mężczyzn jest jeszcze większe: prawie 90 proc. ankietowanych uważa, że powinien to być priorytet w polityce rozwojowej UE. Zdaniem ankietowanych najważniejsze problemy do rozwiązania to zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (78 proc.), przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet (63 proc.) i zapewnienie kobietom i dziewczętom dostępu do edukacji (61 proc.).

3. Zwalczanie nielegalnej migracji
70 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się jest skutecznym sposobem rozwiązania problemu nielegalnej migracji. W porównaniu z 2016 r. pogląd taki zyskał na poparciu mieszkańców 14 krajów, zwłaszcza Malty, Grecji i Bułgarii.

W odpowiedzi na pytanie o określenie najpilniejszych wyzwań dla krajów rozwijających się najczęściej wymieniane kwestie to pokój i bezpieczeństwo (37 proc.), edukacja (35 proc.) i zdrowie (33 proc.). Migracja jest wymieniona na 10. miejscu wśród najpilniejszych wyzwań (10 proc.). Dane te wskazują na stałą ogólną tendencję począwszy od 2010 r.

Jeśli chodzi o osobiste odczucia Europejczyków, ponad połowa z nich uważa, że ich pomoc, jako osób indywidualnych, również ma znaczenie. Przekazują oni pieniądze organizacjom non-profit, dokonują etycznych wyborów podczas zakupów oraz pracują jako wolontariusze.

Na pytanie, czy walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być priorytetem UE, pozytywnie odpowiedziało większość respondentów w 26 krajach, a ogółem 70 proc. Najbardziej sceptyczni, jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, są Łotysze i Estończycy. Spośród 28 państw członkowskich UE jedynie Czesi i Estończycy mają wątpliwości co do tego, czy polityka rozwojowa jest skutecznym sposobem walki z ubóstwem w krajach rozwijających się.

Więcej informacji
Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, infografiki we wszystkich językach UE, zestawienia wyników dla UE jako całości oraz oddzielnie dla młodzieży.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.