Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Wchodzi w życie zaktualizowany status blokujący na poparcie porozumienia jądrowego z Iranem

Zaczyna obowiązywać pierwsza partia amerykańskich sankcji ponownie nałożonych na Iran. Aby złagodzić ich wpływ na interesy unijnych przedsiębiorstw prowadzących legalną działalność gospodarczą w Iranie, w dniu 7 sierpnia wchodzi w życie unijna aktualizacja statusu blokującego.
Unia Europejska wyraża w ten sposób poparcie dla trwającej pełnej i skutecznej realizacji Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA), czyli porozumienia jądrowego z Iranem, między innymi przez utrzymywanie stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Iranem, które zostały znormalizowane po zniesieniu sankcji związanych z polityką jądrową Iranu w efekcie JCPOA.
Komisja rozpoczęła proces aktualizacji statusu blokującego w dniu 6 czerwca 2018 r., proponując rozszerzenie jego zakresu o sankcje eksterytorialne, jakie USA ponownie nakłada na Iran. Po tym nastąpił dwumiesięczny okres kontroli przez Parlament Europejski i Radę. Ponieważ żadna z tych instytucji nie wyraziła sprzeciwu, aktualizacja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w dniu 7 sierpnia.
Więcej informacji o statusie blokującym
Status blokujący umożliwia podmiotom z UE uzyskanie odszkodowania za szkody wynikające z sankcji eksterytorialnych USA od tych, którzy je spowodowali, oraz unieważnia skutki w UE wszelkich wyroków wydanych przez zagraniczne sądy na podstawie tych sankcji. Zabrania też unijnym podmiotom stosowania się do tych sankcji, z wyjątkiem sytuacji, w których w drodze wyjątku otrzymały upoważnienie od Komisji, ponieważ nieprzestrzeganie sankcji mogłoby poważnie zaszkodzić ich interesom lub interesom Unii. Upoważnienia te będą wydawane na podstawie uzgodnionych kryteriów, które zostaną ogłoszone również w dniu 7 sierpnia.
Aby pomóc unijnym przedsiębiorstwom we wdrożeniu zaktualizowanego statusu blokującego, Komisja opublikuje także wytyczne ułatwiające zrozumienie odnośnych aktów prawnych.
Dalsze działania
Unia Europejska jest zaangażowana w dalsze pełne i skuteczne wdrażanie JCPOA, pod warunkiem, że Iran również przestrzega swoich zobowiązań w zakresie polityki jądrowej. Zniesienie sankcji umożliwiające normalizację stosunków handlowych i gospodarczych z Iranem stanowi zasadniczy element JCPOA. Jednocześnie Unia Europejska jest też zaangażowana w utrzymanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które są jej najważniejszym partnerem i sojusznikiem.
Oprócz wspomnianych działań UE w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i innymi partnerami prowadzi prace nad konkretnymi środkami mającymi na celu utrzymanie współpracy z Iranem w kluczowych sektorach gospodarki, zwłaszcza w zakresie bankowości i finansów, handlu i inwestycji, ropy naftowej i transportu.
Kontekst
W dniu 8 maja br. prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ze Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) i przywróceniu wszystkich sankcji, które uchylono lub wycofano w wyniku wspomnianej umowy. Sankcje nałożone ponownie przez USA stają się skuteczne po upływie okresu 90 dni (6 sierpnia 2018 r.) w przypadku niektórych sankcji oraz 180 dni (4 listopada 2018 r.) w przypadku innych sankcji.
W dniu 18 maja Komisja podjęła szereg działań, aby chronić interesy europejskich przedsiębiorstw, które inwestują w Iranie, oraz umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) finansowanie działań w Iranie, okazując w ten sposób unijne zaangażowanie w realizację JCPOA.
W dniu 6 czerwca Komisja Europejska przyjęła aktualizacje statusu blokującego i upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, które wchodzą w życie w dniu 7 sierpnia po dwumiesięcznym okresie na wyrażenie sprzeciwu.
W dniu 6 lipca w Wiedniu odbyło się posiedzenie wspólnej komisji JCPOA na szczeblu ministerialnym pod przewodnictwem wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini, z udziałem UE, E3 (Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa), Rosji, Chin i Iranu. Wszystkie pozostałe strony porozumienia potwierdziły swoje zobowiązanie do kontynuacji pełnego wdrożenia porozumienia jądrowego. Poparły też ostatnie wysiłki na rzecz utrzymania normalizacji stosunków handlowych i gospodarczych z Iranem i przyjęły do wiadomości starania UE o aktualizację statusu blokującego w celu ochrony unijnych przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje:
Pytania i odpowiedzi: wejście w życie zaktualizowanego statusu blokującego
Instrument polityki zagranicznej
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.