Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje dwie nowe inicjatywy!

Kolegium komisarzy podjęło dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich: „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!” i "Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej".

Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!

Cele wyznaczone w ramach zaproponowanej inicjatywy obywatelskiej obejmują „zachęcenie rządów do zajęcia się problemem głodu” oraz „podkreślenie odpowiedzialności rządzących za rozwiązanie tego problemu”. Organizatorzy tej inicjatywy określili szczegółowy wykaz działań, w których wzywają Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych. Obejmują one m.in. stworzenie specjalnego programu oznakowania żywności, reformę rynków rolnych instrumentów pochodnych oraz nowy system klasyfikacji odpadów spożywczych wraz z powiązanymi celami i zasadami przetwarzania.
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jej treści.
Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 19 lipca 2018 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów podpisów poparcia. Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić swoje uzasadnienie.
Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.
Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.
Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.
Więcej informacji:
Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Starvation” („Uratujmy przed głodem”)
Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy
Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Załącznik – Główne wnioski w ramach inicjatywy „Uratujmy przed głodem”
Organizatorzy inicjatywy przedstawili propozycję, w której wysunęli szczegółowe wnioski dotyczące działań, których podjęcia oczekują od Komisji; propozycja ta jest dostępna online tutaj. Wnioski te podzielono na pięć pozycji:
1.      Zwalczanie marnotrawienia żywności w celu uzyskania 44 mln ton żywności w ciągu dwóch lat.
2.      Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych w celu wygenerowania 30 mld euro rocznie.
3.      Problem głodu powinien zostać rozwiązany przez organy publiczne, a nie przez organizacje charytatywne.
4.      Wniosek dotyczący spekulacji żywnością.
5.       Wniosek jakościowy.


Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej

Głównym celem proponowanej inicjatywy jest zagwarantowanie, aby po otrzymaniu obywatelstwa europejskiego i związanych z nim praw niemożliwa była ich utrataOrganizatorzy przywołują w szczególności sytuację związaną z brexitem i utratę obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE przez obywateli brytyjskich w przyszłości.
Decyzja Komisji dotycząca rejestracji inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności wniosku. Komisja nie analizuje treści na tym etapie.
Rejestracja inicjatywy odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. Od tego momentu rozpocznie się roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Może wówczas zdecydować, czy podejmie stosowne działania w następstwie złożonego wniosku, czy też nie, i w obu wypadkach ma obowiązek przedstawić uzasadnienie.
Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie tej inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.
Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.
Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.
Więcej informacji
Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”
Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy
Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.