Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Parlament Europejski o uruchomieniu art. 7 na Węgrzech

Węgry ponoszą wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE, a Rada powinna interweniować, aby temu zapobiec - stwierdzono w poniedziałek podczas Komisji Wolności Obywatelskich.
 
Eurodeputowani wezwali państwa członkowskie UE do wszczęcia procedury, przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu UE w celu ustalenia, czy istnieje systemowe zagrożenie dla wartości założycielskich UE, jakie zapisano w art. 2 Traktatu UE. Obejmują one poszanowanie demokracji, praworządność i prawa człowieka.

Projekt wniosku dotyczący decyzji Rady o uruchomieniu procedury na mocy art. 7, zatwierdzony został przez komisję 37 głosami za, 19 przeciw - i wciąż musi być poparty przez Parlament jako całość. Byłby to pierwszy przypadek, w którym Parlament skorzysta z prawa inicjatywy w odniesieniu do art. 7.

Ryzyko naruszenia tych wartości, zawartych w Karcie praw człowieka UE, ma wpływ na inne państwa członkowskie i na wzajemne zaufanie między nimi. Posłowie zauważają, że sytuacja na Węgrzech ma negatywny wpływ na wizerunek Unii, a także jej skuteczność i wiarygodność w obronie praw podstawowych, praw człowieka i demokracji na całym świecie.

Główne obawy Parlamentu dotyczą następujących obszarów:
$1·         funkcjonowanie systemu konstytucyjnego i wyborczego,
$1·         niezależność sądownictwa,
$1·         korupcja i konflikty interesów,
$1·         prywatność i ochrona danych,
$1·         wolność wypowiedzi,
$1·         wolność akademicka,
$1·         wolność religijna,
$1·         wolność zrzeszania się,
$1·         prawo do równego traktowania,
$1·         prawa osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów,
$1·         podstawowe prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, oraz
$1·         prawa gospodarcze i społeczne.

W rezolucji przypomina się, że przystąpienie Węgier do UE, które wymaga poszanowania i promowania wartości zawartych w art. 2, było "dobrowolnym aktem opartym na suwerennej decyzji, z szerokim konsensusem w całym węgierskim spektrum politycznym". Podkreśla również gotowość władz węgierskich do dyskusji na temat zgodności z prawem każdego konkretnego środka, ale ubolewa, że ​​"wiele wątpliwości pozostaje".

Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), która zredagowała raport, powiedziała: "Mamy do czynienia z poważną sytuacją, którą należy natychmiast rozwiązać. Bronimy praw obywateli węgierskich i europejskich wartości w UE. Czas przyznany węgierskiemu rządowi, pogorszył sytuację. Właśnie dlatego wkracza Parlament. "

Następne kroki
Wniosek dotyczący decyzji Rady zostanie poddany głosowaniu przez Parlament jako całość we wrześniu. Aby zostać przyjętym, potrzebuje poparcia bezwzględnej większości posłów do PE, tj. 376 i dwóch trzecich oddanych głosów.
Komisja Wolności Obywatelskich otrzymała zadanie w maju 2017 r., Badając sytuację na Węgrzech w celu aktywizacji art. 7 ust. 1 Traktatu UE. W swojej rezolucji plenarnej z maja 2017 r. Parlament stwierdził, że sytuacja w tym kraju usprawiedliwia uruchomienie procedury, co może skutkować nałożeniem sankcji na Węgry, w tym czasowym zawieszeniem praw do głosowania w Radzie.
Byłby to pierwszy przypadek, w którym Parlament wystąpi z inicjatywą zalecenia uruchomienia art. 7 z uwagi na poważne zagrożenie dla państwa prawa, demokracji i praw podstawowych w państwie członkowskim.
Sesja plenarna głosowania nad wnioskiem odbędzie się we wrześniu.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.