Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

KE popiera przyjęcie nowych narzędzi pomocnych w zwalczaniu oszustw

Komisja z zadowoleniem przyjęła osiągnięte dzisiaj przez kraje UE porozumienie polityczne w sprawie nowych narzędzi umożliwiających eliminację luk w systemie unijnego podatku od wartości dodanej (VAT). Niespójności te mogą prowadzić do nadużyć podatkowych popełnianych na szeroką skalę, powodując w krajowych budżetach państw członkowskich straty w wysokości 50 mld euro rocznie.
Zaproponowane przez Komisję w listopadzie 2017 r. nowe środki mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Kiedy środki te zaczną obowiązywać, państwa członkowskie będą mieć możliwość wymiany bardziej przydatnych informacji oraz ściślejszej współpracy w walce z organizacjami przestępczymi, w tym z terrorystami.

Odnosząc się do zawartego porozumienia, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: - Uzgodnione dzisiaj nowe przepisy potwierdzają gotowość państw członkowskich do wspólnego stawienia czoła problemowi oszustw związanych z VAT. UE czyni prawdziwie postępy w zakresie reformy systemu VAT, który będzie dostosowany do zamierzonych celów i będzie przeciwdziałać oszustwom. Ogólnie pakiet wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących podatku VAT, którego część stanowią te przepisy, będzie mieć głęboki wpływ na oszustwa związane z VAT oraz pozytywne skutki dla finansów publicznych i budżetów krajów UE.
 
Nowe przepisy pozwolą na poprawę współpracy między państwami członkowskimi, co umożliwi im zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT – w tym nadużyć finansowych w internecie – szybciej i skuteczniej. W większym stopniu wykorzystywane będą systemy informatyczne, które powinny zastąpić ręczne przetwarzanie danych. Informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE. Lepsza koordynacja między administracjami podatkowymi i organami ścigania na szczeblu krajowym i unijnym zagwarantuje sprawniejsze i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie tej szybko rozwijającej się działalności przestępczej. Nowe środki znacznie przyczynią się do zwiększenia zdolności w zakresie wykrywania oszustów i przestępców, którzy dokonują nadużyć podatkowych dla własnej korzyści, i do podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko nim.
 
Dalsze działania
Nowe zasady współpracy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Ponieważ wprowadzenie w życie przepisów w sprawie zautomatyzowanego dostępu do informacji gromadzonych przez organy celne oraz do danych rejestracyjnych pojazdów będzie wymagać nowych rozwiązań technologicznych, ich stosowanie zostanie odroczone do 1 stycznia 2020 r.
 
Kontekst
Przedstawione środki stanowią działania następcze w związku z propozycjami Komisji dotyczącymi gruntownej reformy unijnego systemu VATprzedstawionymi w październiku 2017 r. oraz planem działania w sprawie VAT – w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT, przedstawionym w kwietniu 2016 r.
Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) odgrywa na europejskim jednolitym rynku ważną rolę. VAT jest ważnym i stale rosnącym źródłem dochodów w UE – w 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła ponad bilion euro, co odpowiada 7 proc. unijnego PKB. Jeden z zasobów własnych UE również jest oparty na podatku VAT.
 
Więcej informacji
·         Pytania i odpowiedzi na temat proponowanych narzędzi służących zwalczaniu oszustw związanych z VAT
·         Plan działania w sprawie VAT – w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT
·         Komunikat prasowy w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT
·         Pytania i odpowiedzi na temat reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT
·         Zestawienie informacji na temat reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.