Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Rekordowa liczba Europejczyków widzi korzyści z Unii - najnowszy Eurobarometr

Najnowsze badania Eurobarometru, opublikowane na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj 2019), potwierdzają rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. Korzyści z Unii widzi rekordowa liczba badanych od 1983 roku.

Na zaledwie rok przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, przewodniczący PE Antonio Tajani przedstawi wyniki ostatniego sondażu opinii publicznej na temat UE. Badanie Eurobarometru przeprowadzone w kwietniu 2018 r. w grupie 27 601 respondentów z 28 państw członkowskich ujawnia, że średnio 60% obywateli ocenia pozytywnie przynależność ich kraju do wspólnoty, a ponad dwie trzecie ankietowanych jest przekonanych, że ich kraj skorzystał z członkostwa w UE. Ta ostatnia z liczb jest najwyższa od 1983 r.

Co więcej, po raz pierwszy większość badanych Europejczyków zadeklarowała, że głos oddany przez nich w wyborach ma znaczenie. Prawie jedna trzecia respondentów już dziś zna datę nadchodzących wyborów. Zasada zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej już w czasie wyborów jest postrzegana jako zmiana na lepsze, a obywatele chcą, by kampanii wyborczej towarzyszyła merytoryczna debata na temat spraw europejskich, w tym przyszłości UE.

Podczas nadchodzącej kampanii wyborczej Europejczycy chcą dyskusji o bezpieczeństwie w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym kwestii imigracji. Równie ważne są dla badanych sprawy związane z dobrobytem.

49% Europejczyków wskazuje na walkę z terroryzmem jako priorytetowy temat kampanii, a następnie na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży (48%), imigrację (45%), gospodarkę i jej wzrost (42%). Około jedna trzecia Europejczyków chce debaty na temat walki ze zmianami klimatu i ochroną środowiska (35%). Promowanie praw człowieka i demokracji, a także ochrona praw socjalnych obywateli UE, są traktowane priorytetowo przez 32% respondentów.

Wyniki dla Polski
Tak jak w przypadku poprzednich badań, w Polsce poparcie dla UE jest wyższe niż średnie w Unii. 70% respondentów uważa członkostwo za dobrą rzecz dla Polski (średnia w UE 60%), a tylko 5% za złą (średnia w UE 12%). Także większy odsetek badanych w Polsce w Polsce uważa, że ich głos liczy się w Unii - 57% w Polsce wobec 48% średnio w Unii.

Podobnie jak dla obywateli innych państw członkowskich, dla Polaków najważniejszym tematem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest kwestia walki z terroryzmem - 45% (49% srednio w UE). Jednak na drugim i trzecim miejscu Polacy postawili ekonomię i rozwój - 37% (42% średnio w UE, 4 pozycja) oraz politykę bezpieczeństwa i obrony - 34% (29% średnio w UE, 8 pozycja).

Szczegółowe wyniki badania znajdą Państwo tutaj:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.