Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja odsyła transakcję nabycia Pini Polonia przez Smithfield do polskiego organu ochrony konkurencji

Na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o odesłanie sprawy Komisja Europejska przekazała mu proponowaną transakcję między amerykańską firmą Smithfield Foods a polską spółką Pini Polonia. Oba przedsiębiorstwa prowadzą działalność w zakresie uboju trzody chlewnej w Polsce.

W dniu 27 listopada 2017 r. Smithfield i Pini Polonia zgłosiły Komisji proponowaną transakcję. W dniu 15 grudnia 2017 r. UOKiK zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przekazanie mu do oceny proponowanej transakcji. W swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ:

transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski,
UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield).

Dowody zgromadzone przez Komisję potwierdziły, że proponowana transakcja miałaby wpływ na konkurencję jedynie na rynku uboju trzody chlewnej w Polsce, na którym Smithfield i Pini Polonia są obecnie dwoma największymi podmiotami rynkowymi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o odesłaniu proponowanej transakcji do UOKiK-u, który rozpatrzy sprawę w świetle prawa krajowego.

Przedsiębiorstwa i produkty
Smithfield Foods Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką zależną należącą pośrednio w całości do WH Group Limited. Zajmuje się ona głównie produkcją i ubojem trzody chlewnej oraz przetwórstwem i dystrybucją mięsa pakowanego oraz świeżej wieprzowiny za pośrednictwem swoich spółek zależnych i filii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Polsce, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie.
Pini Polonia Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię trzody chlewnej w Kutnie na terenie Polski. Oprócz uboju trzody chlewnej Pini Polonia zajmuje się również dostarczaniem mięsa wieprzowego do placówek handlu detalicznego i do zakładów przetwórstwa celem dalszej obróbki.

Kontekst
Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może skierować zgłoszoną jej transakcję do właściwego krajowego organu ds. konkurencji, jeśli państwo członkowskie wystąpi z wnioskiem o odesłanie, powołując się na fakt, że transakcja może znacząco zakłócić konkurencję na rynku danego państwa członkowskiego oraz że rynek wykazuje wszelkie cechy odrębnego rynku.

Jawna wersja dzisiejszej decyzji będzie dostępna na stronie poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw Komisji, pod numerem sprawy M.8611.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.