Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa" o wartości 7,5 mld euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła dzisiaj (tj. 14 grudnia 2020 r.) porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę.

Program „Cyfrowa Europa" o wartości 7,5 mld euro (w cenach bieżących) jest częścią następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027. Zapewni on finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.
Program został dopracowany, aby wypełnić lukę między badaniami nad technologiami cyfrowymi a ich wdrażaniem oraz wprowadzić wyniki badań na rynek – z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w ramach programu „Cyfrowa Europa" wspierają dwa cele Unii: transformację ekologiczną i cyfrową oraz wzmacniają odporność Unii otwartą strategiczną autonomię.
Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager powiedziała: Program ten jest jednym z kluczowych narzędzi, aby zagwarantować, że sektory cyfrowe służą stymulowaniu odbudowy gospodarki. Porozumienie pokazuje, że wszyscy razem pracują nad kształtowaniem i wspieraniem cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki.
Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Pandemia uwypukliła konieczność inwestowania w nasze zdolności cyfrowe, od superkomputerów po cyberbezpieczeństwo. Program „Cyfrowa Europa" pomoże europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym, wdrażać zaawansowane technologie, rozwijać się i korzystać z szerokich możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Pomoże obywatelom podwyższać umiejętności cyfrowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji dwojakiej transformacji: cyfrowej i zielonej oraz dla promowania naszej suwerenności technologicznej i wzmocnienia naszych strategicznych zdolności cyfrowych.
Dalsze kroki
W następnej kolejności Parlament Europejski i Rada zatwierdzą osiągnięte dziś wstępne porozumienie polityczne. Następnie Rada zakończy prace nad swoim stanowiskiem w pierwszym czytaniu. Jeżeli Parlament zgodzi się na stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, akt ten zostanie przyjęty, co umożliwi rozpoczęcie realizacji programu w 2021 r. wraz z wejściem w życie nowych wieloletnich ram finansowych.
Kontekst
Program „Cyfrowa Europa" będzie uzupełnieniem innych programów UE, takich jak „Horyzont Europa", unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji, w sprawie którego w zeszłym tygodniu osiągnięto porozumienie polityczne, a także instrument „Łącząc Europę" dotyczący infrastruktury cyfrowej.
Komisja opublikowała projekty wytycznych dla „Cyfrowej Europy", które będą kształtować programy prac i zaproszenia do składania wniosków na pierwsze dwa lata programu (2021–2022).
10 listopada 2020 r. Parlament Europejski, państwa członkowskie UE zebrane w Radzie oraz Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE oraz instrumentu NextGenerationEU. Kolejnym krokiem jest pilne przyjęcie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych wraz z ratyfikacją decyzji w sprawie zasobów własnych. 
Długoterminowy budżet UE, po jego przyjęciu, w połączeniu z inicjatywą Next Generation EU – która jest instrumentem tymczasowym służącym stymulowaniu odbudowy Europy – będą stanowić największy w historii pakiet środków stymulacyjnych, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Wynosząca łącznie kwota 1,8 bln euro (w cenach z 2018 r.) posłuży odbudowie Europy po pandemii koronawirusa. Będzie to Europa bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna.
Więcej informacji
Więcej informacji na temat programu „Cyfrowa Europa"
Zestawienie informacji
Technologie cyfrowe w długoterminowym budżecie UE
Wieloletni budżet UE na lata 2021–2027 i Next Generation EU
Plan odbudowy
Horyzont Europa
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie programu „Cyfrowa Europa" Pobierz (46.612 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.