Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Koniec ze zmianami czasu

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę. Trzeba znieść zmianę czasu. Państwa członkowskie same powinny decydować o tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim czy zimowym. To kwestia pomocniczości. Oczekuję, że Parlament i Rada podzielą ten pogląd i znajdą rozwiązania, które będą korzystne dla naszego rynku wewnętrznego. Nie mamy już czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: Proponujemy zniesienie sezonowych zmian czasu od przyszłego roku. Dzięki tym bardzo ambitnym ramom czasowym obywatele natychmiast odczują korzyści. Zwracamy się teraz do państw członkowskich i przedsiębiorstw o poczynienie niezbędnych przygotowań, aby zapewnić skoordynowane podejście w całej UE.

Wniosek ustawodawczy ma na celu zapewnienie, by wszelkie zmiany były dokonywane w sposób skoordynowany między sąsiadującymi krajami, tak aby czuwać nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknąć fragmentacji, która mogłaby powstać, gdyby niektóre państwa członkowskie stosowały ustalenia dotyczące sezonowej zmiany czasu, a inne zrezygnowały z ich stosowania.

We wniosku Komisji:
- przewidziano zniesienie sezonowych zmian czasu w całej Unii Europejskiej;
- ustanowiono w sposób wyraźny krótki termin na wprowadzenie w życie zmian;
- przewidziano zachęty do konsultacji na szczeblu krajowym i europejskim, aby zapewnić skoordynowane podejście między państwami członkowskimi.

Dzisiejszy wniosek jest kolejnym dowodem na to, że Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera realizuje działania na dużą skalę w sprawach ważnych i pozostawia państwom członkowskim swobodę podejmowania decyzji w sprawach, które są w stanie najlepiej rozwiązać same.

Jak i kiedy zmiany te weszłyby w życie?
Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.
W celu umożliwienia sprawnego przejścia na nowy system wniosek Komisji przewiduje, że każde państwo członkowskie powinno powiadomić Komisję do kwietnia 2019 r. o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego. Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 r. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, nadal mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy: w niedzielę 27 października 2019 r. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe.
Harmonogram ten zależy od przyjęcia wniosku Komisji przez Parlament Europejski i Radę najpóźniej do marca 2019 r.

Dlaczego Komisja proponuje tę zmianę?
Państwa europejskie wprowadziły w minionym wieku ustalenia dotyczące czasu letniego w celu oszczędzania energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX w. Począwszy od 1980 r. Unia Europejska stopniowo przyjmowała przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu. W 2018 r. cel zmiany czasu jest jednak znacznie mniej oczywisty: badania sugerują, że oszczędności energii są obecnie marginalne, a obywatele coraz bardziej narzekają na negatywny wpływ tych zmian na zdrowie.
Ponadto zmiany czasu są coraz częściej kwestionowane przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich. Na podstawie wniosku Parlamentu Europejskiego i w ramach oceny obecnych ustaleń Komisja przeprowadziła latem 2018 r. konsultacje publiczne. Otrzymała 4,6 mln odpowiedzi – jest to najwyższa liczba odpowiedzi w historii konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską. 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem sezonowych zmian czasu.

W świetle powyższego Komisja Europejska stwierdziła, że Bruksela nie powinna dalej ustanawiać regulacji w dziedzinie sezonowej zmiany czasu, a państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o tym, czy chcą utrzymać czas letni czy zimowy, i rozwiązać tę kwestię na poziomie krajowym, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.