Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Zmiana klimatu w Europie: fakty i liczby

Najważniejsze fakty i dane statystyczne dotyczące zmiany klimatu w Europie: skutki regionalne, najwięksi emitenci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych itd.

Skutki zmiany klimatu w Europie
Zmiana klimatu już dotyka Europę w postaci różnych zjawisk w zależności od regionu: począwszy od rosnących temperatur i podwyższonego ryzyka pustynnienia, aż po wyższy roczny poziom opadów i zagrożenie powodziowe.

Skutki zaobserwowane i przewidywane przez Europejską Agencję Środowiska dotyczą gospodarki (np. turystyka, energetyka), środowiska (np. utrata różnorodności biologicznej, pożary lasów), rolnictwa (spadek plonów, wzrost zapotrzebowania na wodę), a także zdrowia ludzkiego (zgony w wyniku upałów, szkody spowodowane przez gwałtowne burze).

Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych w UE
Unia Europejska jest trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie – po Chinach i Stanach Zjednoczonych, a przed Indiami, Brazylią i Rosją (2012 r.).

Według danych z 2015 r. sześć państw UE o najwyższym poziomie emisji to Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska. W 2015 r. 78 % emisji gazów cieplarnianych w UE pochodziło z sektora energetyki, a 8,7 % – z przemysłu.

Więcej danych pokazuje infografika na temat emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory w UE.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE
W 2008 r. UE postawiła sobie za cel obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. i jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia: w 2015 r. emisja gazów cieplarnianych w UE spadła o 22 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W 2014 r. UE wyznaczyła nowy cel zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r. Europejska Agencja Środowiska przewiduje, że ograniczenie – prognozowane na podstawie stanu realizacji działań UE w 2017 r. – nie osiągnie założonej wartości docelowej. Szacuje, że do 2030 r. uda się obniżyć emisje o ok. 30 %.

Polecamy infografiki na temat postępów UE w realizacji celów klimatycznych na 2020 r.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: bezpieczniej w podróży

Nikt nie wybiera, gdzie i kiedy zachoruje. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia opiekę zdrowotną w całej Unii Europejskiej.

Zanim wyjedziesz na wakacje, na wszelki wypadek wyrób sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - co to takiego?
Darmowa karta, która zapewnia Ci dostęp do niezbędnych, dostarczanych przez państwo usług medycznych podczas tymczasowego pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Będziesz mógł liczyć na opiekę na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak ubezpieczeni obywatele państwa, w którym przebywasz.

Karty w Polsce wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do czego NIE służy karta?
Karta dotyczy wyłącznie opieki medycznej, która jest konieczna podczas pobytu za granicą - nie jest wydawana po to, żeby celowo korzystać z zagranicznej służby zdrowia. Nie jest też alternatywą dla ubezpieczenia turystycznego. Nie obejmuje prywatnej opieki medycznej i kosztów związanych z powrotem do domu, albo stratą bagażu.Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego

Wideo

Prawo pasażera: podróże po UE bez żadnych zmartwień

Twój pociąg był opóźniony albo twój lot został odwołany? Dowiedz się o twoich prawach pasażera podczas podróży po UE.

Kiedy wyruszasz na swoje letnie wakacje, dobrze jest wiedzieć że prawa pasażerów w UE chronią cię, jeśli coś pójdzie nie tak podczas podróży.

Prawa UE zapewniają minimalny poziom ochrony dla pasażera niezależnie od środka transportu: samolot, pociąg, autobus, autokar albo statek.

Jedna rzecz może zakłócić nawet perfekcyjne wakacje – dostanie się tam. Podróże mogą być trudne – z nieprzewidywalnymi opóźnieniami, odwołaniem i zgubionym bagażem. Dlatego MEPs pomógł przedstawić prawo UE zobowiązujące firmy transportowych do zapewnienia podróżującym posiłek, zakwaterowanie, zwrot kosztów i rekompensaty jeśli cos się wydarzy.    

Firmy transportowe w UE nie mogą dłużej pobierać większych opłat za bilety na podstawie narodowości i miejsca zakupu.

Prawo UE również gwarantuje szczególną uwagę pasażerom o graniczonej sprawności ruchowej, którzy maja prawo do bezpłatnej pomocy.

Prawo pasażerów linii lotniczych
Pasażerowie linii lotniczych są uprawnieni do €600 rekompensaty jeśli odmówiono im wejścia na pokład. Ta maksymalna kwota jest przeznaczona na długie loty przekraczające 3500 kilometrów. 

Pasażerowie których lot został odwołany albo miał opóźnienie mogą także uprawnieni do rekompensaty, z kilkoma restrykcjami. Nie dotyczy to firm oferujących alternatywne rozwiązanie lub nadzwyczajnych okolicznościach, takich jak zarządzanie ruchem lotniczym, niestabilność polityczna, niekorzystne warunki pogodowe lub zagrożenie bezpieczeństwa.
 

Loty ≤ 1 500 km Loty 1,500-3,500 km
Loty UE ≥ 1,500 km
Loty ≥ 3,500 km
€250 €400 €600


W 2014, MEPs zaproponowało nowe przepisy poprawienia praw pasażerów linii lotniczych. Nowe rozporządzenie jest obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie.  

Szczegółowe informacje na temat praw pasażera na wszystkie rodzajów transportu dostępne są na stronie internetowej Twoja Europa.   

Więcej informacji

Pożary lasów w Europie

Unia Europejska mobilizuje wsparcie po niszczących pożarach w Grecji, Szwecji i Łotwie.

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisji pracuje 24/7 i utrzymuje stały kontakt z władzami w Grecji, Szwecji i Łotwie które zwróciły się o wsparcie do Uni Europejskiej po bezprecedensowych pożarach lasów w całej Europie.

Po niszczycielskich pożarach w Grecji, Prezydent Juncker zwrócił się do Prezydenta Republiki Greckiej, Prokopisa Pavlopoulosa i premiera Tsiprasa, by wyrazić szczere kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar.

W piśmie do premiera, Prezyden Juncker powtórzył że zrobi się wszystko, aby wesprzeć Grecję w tych trudnych czasach. Wczoraj wieczorem Grecje zwróciła się o wsparcie Unii europejskiej za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. W trybie natychmiastowym Cypr, Hiszpania i Bułgaria złożyła szybkie oferty pomocy, w tym samoloty, strażaków, lekarzy i pojazdy.

Komisarz ds. Pomocy Humanitarnej i Zarządzania Kryzysowego przybywa dziś do Aten i opublikował oświadczenie ze szczegółami swojej wizyt, podczas którego spotka się z greckimi organami ochrony ludności i będzie koordynował pomoc Unii europejskiej już w drodze.

W przypadku Szwecji, wsparcie Unii europejskiej jest kontynuowane z samolotami, strażakami i pojazdami, które już działają w obszarach dotkniętych katastrofą.

W przypadku Łotwy, uruchomiono unijny system Copernicus Satellite, aby pomóc organom krajowym w sporządzaniu map zagrożeń w obszarach ryzyka.

Komisja zostanie w kontakcie z państwami uczestniczącymi w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, aby zapewnić dalszą pomoc. Komisja zaproponowała wzmocnienie reakcji Unii Europejskiej w zakresie obrony cywilnej poprzez rescEU – tak, że gdy wiele katastrof Państw Członkowskich, będą one lepiej przygotowane do stawienia im czoła. Propozycję rescEU stanowi centralna część programu Prezydenta Junckera dla Europy która ochrania.

Więcej informacji

Przegląd działań Parlamentu Europejskiego w pierwszym półroczu: warto przeczytać

Pracownicy delegowani, migracja, przyszłość Europy, długoterminowy budżet UE i gospodarka cyfrowa – przez minione sześć miesięcy wiele się działo.

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat najważniejszych wydarzeń, takich jak zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, brexit i tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Niecały rok przed wyborami europejskimi (zaplanowanymi na 23–26 maja 2019 r.) badanie Eurobarometru z dnia 23 maja wykazało, że połowa Europejczyków jest zainteresowana wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W czerwcu Parlament wyraził poparcie dla zmniejszenia liczby mandatów w Parlamencie Europejskim z 751 do 705 ze względu na brexit. Zaproponowano, by 27 z 73 mandatów przypisanych Zjednoczonemu Królestwu podzielić między inne państwa członkowskie, a pozostałe zatrzymać w rezerwie z myślą o przyszłych rozszerzeniach Unii.

Posłowie podtrzymują swoje zdecydowane stanowisko w sprawie brexitu. W marcu zaapelowali, żeby wspólne zobowiązania w zakresie praw obywatelskich, obciążeń finansowych oraz granicy irlandzkiej przełożyły się na uporządkowaną umowę o wystąpieniu, która musi zostać podpisana przed rozpoczęciem okresu przejściowego. Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej o roli Parlamentu Europejskiego w toczących się negocjacjach w sprawie brexitu.

Migracja nadal jest ważną kwestią, w związku z czym Parlament nalega na przyspieszenie procedury rozpatrywania wniosków o azyl. Posłowie chcą przyjąć wspólną procedurę mającą na celu zapobieganie tzw. turystyce azylowej oraz ujednolicenie rozpatrywania wniosków o azyl w całej Unii.

W maju, w trosce o dobro obywateli UE, Parlament poparł reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników, która gwarantuje równą płacę za jednakową pracę. Jej celem jest zagwarantowanie wyższego poziomu ochrony pracowników delegowanych oraz równych warunków działania przedsiębiorstw lokalnych i tych, które delegują pracowników. Zapoznaj się z infografiką przedstawiającą dane liczbowe dotyczące reformy i jej główne punkty.

Mając na uwadze odleglejszą perspektywę, posłowie omawiają z przywódcami europejskimi przyszłość Europy. W sali obrad plenarnych gościło ośmiu przywódców, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział: „Parlament Europejski to miejsce, w którym Europa zyskuje prawomocność, bierze za siebie odpowiedzialność i nabiera życia". Przejdź na stronę główną, aby przesłuchać fragmenty debat.

Jedną z kwestii kluczowych dla UE jest przyszłe finansowanie. W maju Parlament zaapelował do UE o zwiększenie środków na intensyfikację badań oraz wsparcie dla młodych ludzi i małych przedsiębiorstw w kolejnym długoterminowym budżecie na lata 2021–2027.

Następnym priorytetem Parlamentu jest strefa Schengen. Parlament zaapelował do Rady o wyrażenie zgody na dołączenie przez Rumunię i Bułgarię do strefy wolnej od granic i poparł plan Komisji Europejskiej, którego celem jest przywrócenie swobody podróżowania, po tym jak na niektórych granicach wprowadzono kontrole ze względu na masowy napływ uchodźców do UE w 2015 r. oraz ataki terrorystyczne w Europie.

Głosowania w sprawie wyeliminowania barier dla transgranicznych zakupów przez internet, zwiększenia transparentności transgranicznego dostarczania paczek oraz ułatwienia swobodnego przepływu danych nieosobowych przyczyniają się do skierowania UE na drogę ku jednolitemu rynkowi cyfrowemu. UE zapewnia jednocześnie ochronę danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które weszło w życie w maju.

Parlament osiągnął znaczne postępy w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju świata, dzięki przyjęciu z dniem 18 kwietnia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który wyznacza nowe prawnie wiążące cele i konkretne terminy recyklingu odpadów i redukcji ich składowania. Dowiedz się więcej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym – modelu produkcji i konsumpcji zakładającym dzielenie się, pożyczanie, ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie i poddawanie recyklingowi, aby wydłużyć cykl życia produktów.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu nadal jest jednym z priorytetów UE. W kwietniu posłowie przyjęli nowe rozporządzenie usuwające luki prawne w rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które wyznacza wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich państw członkowskich.

Do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzące z transportu, rolnictwa, budynków oraz odpadów zmniejszą się o 30% w porównaniu do 2005 r. 

Więcej informacji

Największy festiwal średniowieczny w Europie!

Organizatorzy projektu „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku" piszą o nim tak: „wspiera profesjonalizację wydarzeń związanych z kulturowym i przyrodniczym dziedzictwem Południowego Bałtyku z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie”. W sierpniu byliśmy częścią tego projektu. Podczas Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie młodzież współpracująca na co dzień z Sekretariatem ds. Młodzieży i Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin brała udział w wolontariacie, pomagała przy organizacji i koordynacji wydarzenia oraz prowadziła promocję wydarzenia. W Wolinie spędziliśmy osiem dni, podczas których mogliśmy zagłębić się w odwzorowany niemal doskonale świat wczesnego średniowiecza, a dodatkowo pracować nad praktycznym wykorzystaniem znajomości języka obcego oraz kompetencjami społecznymi. Oprócz 6 osób z Polski, w wymianie udział wzięło 9 osób z Litwy. Charakter projektu pozwolił nam spędzać niemal całe dnie razem na nauce zupełnie nowych, nieznanych dotąd rzeczy. Gotowaliśmy, rzucaliśmy oszczepem i strzelaliśmy z łuku, wiosłowaliśmy na pradawnej łodzi Wikingów, rozmawialiśmy z turystami, nagrywaliśmy z nimi wywiady, byliśmy ze sobą.

Festiwal Słowian i Wikingów gromadzi ponad dwa i pół tysiąca uczestników z 30 krajów. Wolontariat był niesamowitą okazją do spotkania ludzi, dla których odkrywanie tajników średniowiecznego świata stało się pasją i sposobem na życie. Mogliśmy obserwować naturalne sposoby barwienia tkanin, słuchać śpiewu tradycyjnego, brać udział, a następnie prowadzić warsztaty z pisania piórem, czy filcowania, a na końcu, zwyczajnie, dzielić się doświadczeniami między sobą oraz słuchać niezwykłych opowieści z przeszłości. Wolontariat w trakcie dużych wydarzeń to także okazja do nauki organizacji pracy i samodzielności oraz uważności.

W założeniu projekt „BALTIC STORIES” powinien pomagać w poszerzaniu kompetencji organizatorów, przyciągnąć nowych uczestników wydarzeń oraz zwiększyć popularność turystyczną atrakcyjnych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Południowego Bałtyku. Dla nas stał się świetną okazją do zetknięcia z nieco zapomnianą już kulturą naszych przodków, poznania niesamowitych, pełnych pasji i wiedzy ludzi oraz pracy nad samym sobą.

Wystartował konkurs dla miast! Do 300 mln zł na elektryczny tabor

Ogłoszono nabór wniosków w trybie konkursowym w zakresie działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O dofinansowanie ze środków UE mogą ubiegać się projekty obejmujące zakup nowych autobusów elektrycznych lub trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Konkurs skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego – miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Prowadzi go Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT).

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin i harmonogram naboru, kryteria wyboru projektów, a także wzory obowiązujących dokumentów znajdują się na stronie naboru.

Jeszcze w czerwcu planowane są warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby złożyć wnioski w konkursie.

Będzie to okazja do zapoznania się z jego zasadami, zadawania pytań i rozmowy z ekspertami. Zachęcamy do śledzenia stron CUPT poświęconych konkursowi.

Design dla przedsiębiorców

Wystartował projekt Design dla przedsiębiorców finansowany ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Design dla przedsiębiorców jest projektem którego celem jest przekazanie informacji w jaki sposób można zrobić Twoje produkty bardziej atrakcyjnymi, i tym samym znalazły większe grono odbiorców przyniosły firmie większe zyski.  

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek. Szczegółowy katalog kosztów znajduje się w regulaminie konkursu. Maksymalne dofinansowanie projektu to 1,125 mln zł!

Udział w projekcie już się zaczął i potrwa do 31 października 2018 r. Aby dostać dofinansowanie trzeba przeprowadzić wstępny audyt i sprawdzić potencjał przedsiębiorstwa pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, i na jego podstawie opracować wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie wniosku można podpisać umowę. Po czym firma otrzyma opiekuna projektu który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji projektu.

Więcej informacji

Europejska fundacja młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:
· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Kategorie działań wspieranych przez EYF:
A. Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.
C.  Grant strukturalny – EYF może przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro.
D. Jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może także, maksymalnie przez trzy lata, współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.
E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

Terminy przesyłania wniosków
1 kwietnia, dla
– międzynarodowych inicjatyw mających miejsce pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca następnego roku;
– planów pracy na następny rok;
– Jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne) - na następny rok.
1 października, dla:
– międzynarodowych działań odbywających się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku;
– planów pracy na następny rok;
– Jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne) na następny rok.

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji

Europejczycy zadowoleni ze zniesienia opłat roamingowych

Wyniki najnowszego badania Eurobarometru pokazują, że zdecydowania większość Europejczyków dostrzega korzyści płynące z wprowadzonego w zeszłym roku darmowego roamingu w UE. Szczególnie skorzystali młodzi ludzie.

W rok po zniesieniu opłat roamingowych w obrębie Unii Europejskiej zespół Eurobarometru zapytał Europejczyków czy są zadowoleni z nowych przepisów. Aż 82% badanych, którzy w ciągu tego roku podróżowali do innych krajów UE przyznało, że były to dobre zmiany. Bardzo dobrze oceniali je szczególnie ludzie młodzi (18-24 lata).

O tym, że roaming w UE jest już darmowy wiedziało 62% wszystkich badanych. 69% z nich oceniło, że zarówno oni, jak i ich znajomi, zyskają na nowych przepisach.

Badanie pokazało ponadto, że zniesienie opłat sprawiło, że podróżujący korzystają z telefonów komórkowych za granicą bardziej swobodnie. Odsetek osób, które zadeklarowały, że robią to tak samo często jak w swoim kraju wzrósł z 26% (2017r.) do 34% (obecnie).

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.