Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Negocjacje w sprawie umowy UE-Japonia i UE-Singapur

Komisja przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych umów.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Japonii Shinzo Abe osobiście zobowiązali się do sprawnego zakończenia prac i szybkiego wdrożenia najważniejszej umowy handlowej, jaką kiedykolwiek negocjowała UE. Przywódcy obu stron sprawowali polityczne przywództwo na najwyższym szczeblu podczas dwustronnego spotkania na szczycie i na marginesie szczytu grupy G-7, aby przyspieszyć i zakończyć negocjacje w 2017 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył: Stawiamy dzisiaj krok na drodze, która już umożliwi naszym przedsiębiorstwom i obywatelom korzystanie już w nadchodzącym roku ze wszystkich możliwości, jakiem oferuje umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią. Europa wierzy w otwarty i sprawiedliwy handel prowadzony zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Od niego zależy nasza gospodarka, dzięki niemu nasze przedsiębiorstwa dobrze prosperują, a unijni konsumenci go oczekują. Wraz z partnerami o podobnych poglądach na całym świecie pomaga on nam tworzyć nowe miejsca pracy i ustanawiać standardy zarówno w kraju, jak i za granicą. Stawiamy dziś krok naprzód na drodze do zawarcia umów z dwoma naszymi najbliższymi partnerami azjatyckimi, Japonią i Singapurem. Skutki tych umów będą sięgać daleko poza nasze granice – stanowią one jasny i jednoznaczny sygnał, że jesteśmy zjednoczeni przeciw protekcjonizmowi i na rzecz obrony multilateralizmu. Nigdy dotąd nie było to aż tak ważne.

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią obejmie swoim zasięgiem obszar zamieszkiwany przez 600 milionów konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB. Potencjał gospodarczy tej umowy jest bezprecedensowy. Singapur natomiast już teraz jest dla Europy oknem na Azję Południowo-Wschodnią, a dzięki nowym umowom znacznie zwiększy  wymianę handlową UE z tym regionem. Japonia i Singapur to dla nas ważni partnerzy w obronie multilateralizmu oraz dbałości o silną pozycję organizacji międzynarodowych.

Umowa z Japonią to najbardziej kompleksowa dwustronna umowa o partnerstwie handlowym, jaką dotychczas wynegocjowała Unia Europejska. Umowa o partnerstwie gospodarczym stworzy duże możliwości rynkowe dla obu stron i wzmocni współpracę między Europą i Japonią w wielu obszarach. Stanowi ona także ponownie potwierdzenie zaangażowania obu stron w zrównoważony rozwój i jako pierwsza uwzględnia szczególne zobowiązania wynikające z porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa zniesie zdecydowaną większość ceł o wartości 1 mld euro rocznie, które muszą płacić przedsiębiorstwa UE eksportujące towary do Japonii. Usunie także szereg od dawna istniejących barier regulacyjnych, takich jak podwójne testowanie i powielanie czynności administracyjnych. Umowa otworzy japoński rynek liczący 127 mln konsumentów na eksport produktów rolnych z UE, zapewni ochronę ponad 200 tradycyjnych europejskich regionalnych produktów spożywczych i napojów w Japonii (tzw. oznaczenia geograficzne) oraz zwiększy unijne możliwości w zakresie eksportu w wielu innych sektorach. Umożliwi także europejskim przedsiębiorstwom ubieganie się o zamówienia publiczne w wielu japońskich miastach.

UE i Japonia są również w końcowej fazie negocjacji umowy o partnerstwie strategicznym. Wejście w życie tej umowy poprawi stosunki polityczne między obiema stronami dzięki wzmocnieniu dialogu politycznego, potwierdzeniu wspólnych wartości i zasad i umożliwieniu bliższej współpracy mającej na celu rozwiązanie wspólnych problemów na poziomie dwustronnym i na wielostronnych forach. 

Umowy w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem to pierwsze umowy dwustronne, jakie UE wynegocjowała z państwem będącym członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Spośród państw ASEAN Singapur jest bez wątpienia największym partnerem UE – w 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro, natomiast w 2016 r. dwustronny handel usługami osiągnął wartość 44,4 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 000 przedsiębiorstw z UE, które prowadzą stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dzięki tym umowom UE uczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad w odniesieniu do regionu Azji Południowo-Wschodniej, który jest dla nas ważny i cechuje się szybkim wzrostem. Umowy te stanowią także pierwsze elementy przyszłej międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach między UE i ASEAN. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur już teraz jest głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2016 r. wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła w 256 mld euro.

Umowy handlowe oprócz tego, że oferują duże możliwości gospodarcze, zawierają także obszerne rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, określają najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, a także przewidują intensywniejsze wspólne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu oraz w pełni zabezpieczają usługi publiczne.

Następne etapy
Po zatwierdzeniu umów przez Radę zostaną one przesłane Parlamentowi Europejskiemu. Zakłada się, że procedura ratyfikacyjna będzie przebiegać w sposób, który umożliwi wejście w życie umów handlowych z Japonią i Singapurem przed upływem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r.; umowa o ochronie inwestycji z Singapurem przejdzie następnie taką samą ścieżkę ratyfikacji także na poziomie państw członkowskich.

Jednocześnie trwają negocjacje z Japonią w sprawie standardów ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. W obliczu wspólnego zobowiązania do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego w Europie i Japonii, obie strony podejmują zdecydowane działania, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie w negocjacjach w sprawie ochrony inwestycji.

Dodatkowe informacje
Strona internetowa poświęcona umowie między UE a Japonią
NOTATKA PRASOWA: Główne elementy umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
Strona internetowa poświęcona umowie między UE a Singapurem
NOTATKA PRASOWA: Kluczowe elementy umów w sprawie handlu i inwestycji między UE a Singapurem

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.