Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Horyzont 2020 / profesjonalne wsparcie w RCTiTT

Unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” działa od 2014 roku. Od tego czasu wspiera projekty z zakresu badań naukowych i innowacji, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Europy. W ostatnich siedmiu latach w ramach programu zainwestowano 77 mld euro. W połowie października Komisja Europejska ogłosiła, iż w kolejnych dwóch latach przeznaczy na ten program 16 mld euro. Dotychczasowe środki wydatkowano na prace w takich dziedzinach jak zdrowie, ochrona środowiska, transport, żywność i energia. W ramach przedstawionego programu prac na lata 2016 – 2017 otworzą się nowe możliwości na finansowanie badań naukowych i innowacji, które docelowo mają doprowadzić do pozytywnych zmian w życiu obywateli.
Nowe możliwości finansowania oferowane w ramach programu są związane bezpośrednio z priorytetami polityki Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera i w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji założeń w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pakietu inwestycyjnegojednolitego rynku cyfrowegounii energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimaturynku wewnętrznego z silniejszym przemysłem oraz wzmocnienia pozycji Europy na arenie międzynarodowej.
Zgodnie ze strategicznymi priorytetami komisarza Carlosa Moedasa, komisarza ds. badań, innowacji i nauki, program „Horyzont 2020” będzie otwarty na innowacje, otwarty na naukę i otwarty na świat. Nowy program prac na lata 2016–2017 stwarza możliwości finansowania poprzez szereg zaproszeń do składania ofert, zamówienia publiczne i inne działania, takie jak nagrody Horyzont, i obejmuje łącznie niemal 600 tematów. Struktura programu prac odzwierciedla ogólną elastyczność programu „Horyzont 2020”, skoncentrowanego na długoterminowych priorytetach UE i najbardziej palących problemach społecznych, a jednocześnie stwarza możliwości szybkiego reagowania na nowe wyzwania, takie jak ogniska chorób lub szkodników.
Program zapewni wsparcie różnorodnych przekrojowych inicjatyw, takich jak modernizacja europejskiego przemysłu wytwórczego (1 mld euro); technologie i normy zautomatyzowanego prowadzenia samochodu (ponad 100 mln euro); Internet przedmiotów (139 mln EUR) podejmujący zadanie digitalizacji europejskich gałęzi przemysłu; Przemysł 2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym (670 mln EUR) w celu rozwinięcia silnej i zrównoważonej gospodarki oraz inteligentny i zrównoważony rozwój miast (232 mln EUR) na rzecz lepszej integracji ochrony środowiska, transportu, energii oraz sieci cyfrowych w środowisku miejskim w UE.
Ponadto co najmniej 8 mln euro zostanie udostępnione na badania nad bezpieczeństwem granic zewnętrznych UE, mające pomóc w wykrywaniu przypadków handlu ludźmi i ich przemytu oraz w zapobieganiu tym zjawiskom; 27 mln euro zostanie przeznaczone na opracowanie i zastosowanie nowych technologii wykorzystywanych do zapobiegania przestępczości i terroryzmowi, a kwotą 15 mln euro zostaną wsparte badania nad przyczynami i skutkami przepływów migracyjnych w Europie. Nowy program prac będzie też nawiązywać do sukcesów w zakresie badań w dziedzinie zdrowia, takich jak przełomowe odkrycia związane z wirusem Ebola już wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”, dzięki przeznaczeniu 5 mln euro na inwestycje mające na celu zaradzenie krytycznemu wystąpieniu ognisk szkodnika drzew oliwnych Xylella fastidiosa.
Celem nowego programu prac jest również zwiększenie wpływu finansowania ze środków programu „Horyzont 2020”. Po pierwsze, oprócz ponad 740 mln euro przeznaczonych na wsparcie działań badawczych i innowacyjnych w prawie 2000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększy on pulę środków dostępnych dla innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki nowym możliwościom lewarowania wspieranym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wzrosną także możliwości zwiększenia synergii z innymi unijnymi programami finansowania, co podkreślił przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii, jak również udzielenia naukowcom wsparcia przy składaniu wniosków poprzez jaśniejsze wytyczne i kryteria oceny.
W kontekście korzyści jakie obywatele mogą czerpać z funkcjonowania programu ,,Horyzont” ważna jest także informacja o  ustanowienia ,,Pieczęci doskonałości”(Seal of Excellence). Będzie ona przyznawana obiecującym projektom złożonym w ramach programu „Horyzont 2020”, którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, które jednak uzyskały wysoki wynik punktowy w procesie wymagającej i niezależnej oceny. W fazie pilotażowej, „Pieczęć doskonałości” będzie początkowo przyznawana propozycjom przedłożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o instrument przeznaczony dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”. Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej dziedzin programu „Horyzont 2020”.
Przedsiębiorcy i uczelnie z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na wsparcie w ubieganiu się o dofinasowanie w ramach programu ,,Horyzont 2020” w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) działającym przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Centrum oferuje bogatą ofertę jesiennych warsztatów, na które mogą zgłaszać się przedsiębiorcy i pracownicy administracyjni uczelni.
27 października odbędą się warsztaty: „Zaprojektuj swój sukces - Tajemnice przygotowania wniosku do Horyzontu 2020, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak podejść do przygotowania wniosku, by nie popełnić częstych błędów, które skutkują odrzuceniem aplikacji.
5 listopada br. odbędzie się szkolenie z zakresu zatrudniania naukowców-cudzoziemców i wysyłania Polaków za granicę.Uczestnictwo w spotkaniu jest idealną okazją do pozyskania informacji na temat wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz wysyłania polskich naukowców za granicę.
RCIiTT zaprasza także na Spotkanie brokerskie dla programu Horyzont 2020, które odbędzie się 4 listopada w Rydze (Łotwa).  Spotkania brokerskie są znakomitą okazją do pozyskania zagranicznych partnerów w celu zbudowania konsorcjum projektowego. Udział w konferencji jest bezpłatny (czytaj więcej...)
Na wszystkie spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez stronę RCIiTT. Centrum można odwiedzić przy ul. Jagiellońskiej 20 w Szczecinie.
Źródła:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/151013_innowacje_pl.htm
http://www.innowacje.zut.edu.pl/

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.